اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دلار جزایر سلیمان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

دلار جزایر سلیمان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 2006 تا 2024. جدول تبدیل ارز دلار جزایر سلیمان به ریال ایران.

دولت: جزایر سلیمان

کد ISO: SBD

سکه: درصد

تاریخ نرخ
2024 4997.168212
2023 5055.393096
2022 5223.055028
2021 5261.777327
2020 5070.507817
2019 5111.508707
2018 4590.936238
2017 4039.552031
2016 3684.712521
2015 3591.371210
2014 3430.609081
2013 1729.350285
2012 1541.753795
2011 1332.488816
2010 1254.581850
2009 1272.381547
2008 1279.105677
2007 1284.380742
2006 1229.731891
   دلار جزایر سلیمان به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز دلار جزایر سلیمان به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز