اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دلار سنگاپور به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

دلار سنگاپور به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز دلار سنگاپور به رنمینبی و یوان.

دولت: سنگاپور

کد ISO: SGD

سکه: درصد

تاریخ نرخ
2024 5.408454
2023 5.286662
2022 4.711055
2021 4.948343
2020 5.175651
2019 5.033645
2018 4.871481
2017 4.821343
2016 4.593935
2015 4.664893
2014 4.757553
2013 5.069938
2012 4.927411
2011 5.129347
2010 4.881962
2009 4.620985
2008 5.057926
2007 5.063473
2006 4.862324
2005 5.093985
2004 4.784680
2003 4.771075
2002 4.542597
2001 4.798588
2000 5.137788
1999 5.273234
1998 4.786618
1997 5.943609
1996 5.869336
1995 6.122578
1994 2.265178
1993 1.949173
1992 762.204724
   دلار سنگاپور به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز دلار سنگاپور به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز