اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دینار الجزایر به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

دینار الجزایر به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز دینار الجزایر به ریال ایران.

دولت: الجزایر

کد ISO: DZD

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2024 313.357757
2023 305.075014
2022 304.550068
2021 318.807264
2020 353.576917
2019 356.278832
2018 310.719133
2017 288.506008
2016 279.437112
2015 307.173708
2014 315.897423
2013 156.724239
2012 148.312777
2011 141.473296
2010 137.568600
2009 137.664495
2008 138.759582
2007 128.586888
2006 124.192190
2005 120.282536
2004 112.998832
2003 98.516561
2002 21.514974
2001 24.324159
2000 26.272226
1999 29.338970
1998 29.729574
   دینار الجزایر به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز دینار الجزایر به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز