اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دینار الجزایر به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز

دینار الجزایر به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز دینار الجزایر به ین ژاپن.

دولت: الجزایر

کد ISO: DZD

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2024 1.048818
2023 1.013208
2022 0.835224
2021 0.781920
2020 0.914753
2019 0.929597
2018 0.982306
2017 1.045871
2016 1.110621
2015 1.376284
2014 1.338613
2013 1.131955
2012 1.008717
2011 1.123014
2010 1.265257
2009 1.273929
2008 1.606352
2007 1.681462
2006 1.565237
2005 1.405791
2004 1.418205
2003 1.468582
2002 1.642552
2001 1.638536
2000 1.598073
1999 1.954817
1998 2.223697
   دینار الجزایر به ین ژاپن قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز دینار الجزایر به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز