اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دینار اردن به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

دینار اردن به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز دینار اردن به ریال ایران.

دولت: اردن

کد ISO: JOD

سکه: piastre

تاریخ نرخ
2024 59336.245772
2023 59001.832793
2022 59609.419064
2021 59386.459803
2020 59386.459803
2019 59335.994915
2018 50155.826875
2017 44777.918150
2016 42303.443050
2015 38455.343626
2014 35015.601840
2013 17297.713867
2012 15881.665870
2011 14642.185464
2010 13974.781003
2009 13912.161039
2008 13083.512888
2007 13023.435847
2006 12851.898176
2005 12461.949964
2004 11771.986167
2003 11207.989481
2002 2463.748196
2001 2447.094801
2000 2484.978541
1999 2468.870100
1998 2471.717696
   دینار اردن به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز دینار اردن به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز