اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دینار بحرین به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

دینار بحرین به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز دینار بحرین به رنمینبی و یوان.

دولت: بحرین

کد ISO: BHD

سکه: فلس

تاریخ نرخ
2024 18.796643
2023 19.792128
2022 17.030363
2021 17.364110
2020 18.450970
2019 18.178919
2018 17.288746
2017 18.282821
2016 17.445744
2015 17.021484
2014 16.161277
2013 16.482727
2012 16.661921
2011 17.533223
2010 18.100037
2009 18.462553
2008 19.210759
2007 20.708393
2006 20.925949
2005 22.208224
2004 21.258447
2003 21.979999
2002 22.340303
2001 22.114099
2000 23.179830
1999 24.137887
1998 22.359181
   دینار بحرین به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز دینار بحرین به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز