اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دینار کویت به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

دینار کویت به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز دینار کویت به ریال ایران.

دولت: کویت

کد ISO: KWD

سکه: فلس

تاریخ نرخ
2024 136871.190573
2023 137017.696073
2022 139741.903068
2021 138437.713715
2020 138337.648342
2019 138770.788428
2018 118207.265555
2017 103866.274549
2016 98673.756147
2015 92716.565607
2014 87595.842187
2013 43563.193895
2012 40414.239267
2011 36944.535890
2010 34462.726181
2009 34362.029018
2008 34000.448208
2007 31926.637959
2006 31195.838140
2005 30289.939542
2004 28365.986978
2003 26683.163233
2002 5681.076519
2001 5662.385321
2000 5744.941754
1999 5785.549577
1998 5742.374445
   دینار کویت به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز دینار کویت به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز