اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دینار کویت به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

دینار کویت به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز دینار کویت به رنمینبی و یوان.

دولت: کویت

کد ISO: KWD

سکه: فلس

تاریخ نرخ
2024 23.069232
2023 24.402310
2022 21.220653
2021 21.524214
2020 22.945016
2019 22.584916
2018 21.609987
2017 22.564996
2016 21.622832
2015 21.822541
2014 21.561970
2013 22.064003
2012 22.511528
2011 23.504856
2010 23.722718
2009 24.215412
2008 26.464402
2007 26.968323
2006 27.009090
2005 28.665195
2004 27.181938
2003 27.744154
2002 27.341555
2001 27.206954
2000 28.680180
1999 30.080442
1998 27.659440
   دینار کویت به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز دینار کویت به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز