اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دینار عراق به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

دینار عراق به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز دینار عراق به ریال ایران.

دولت: عراق

کد ISO: IQD

سکه: فلس

تاریخ نرخ
2024 32.112275
2023 28.654570
2022 28.955479
2021 28.677430
2020 35.089339
2019 35.352645
2018 29.993185
2017 26.867669
2016 27.484636
2015 23.260375
2014 21.224579
2013 10.544398
2012 9.650056
2011 8.831207
2010 8.576980
2009 8.545826
2008 7.649220
2007 7.060388
2006 6.200310
2005 6.056123
2004 5.575994
2003 25626.998936
2002 5627.005355
2001 5554.128440
2000 5630.288167
1999 5629.515757
1998 1.458312
   دینار عراق به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز دینار عراق به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز