اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دینار عراق به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

دینار عراق به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز دینار عراق به رنمینبی و یوان.

دولت: عراق

کد ISO: IQD

سکه: فلس

تاریخ نرخ
2024 0.005412
2023 0.005103
2022 0.004397
2021 0.004459
2020 0.005820
2019 0.005754
2018 0.005483
2017 0.005837
2016 0.006023
2015 0.005475
2014 0.005224
2013 0.005341
2012 0.005375
2011 0.005619
2010 0.005904
2009 0.006022
2008 0.005954
2007 0.005964
2006 0.005368
2005 0.005731
2004 0.005343
2003 26.645994
2002 27.081325
2001 26.686796
2000 28.107801
1999 29.269186
1998 0.007024
   دینار عراق به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز دینار عراق به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز