اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

دینار تونس به یورو تاریخ نرخ ارز

دینار تونس به یورو تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز دینار تونس به یورو.

دولت: تونس

کد ISO: TND

سکه: millieme

تاریخ نرخ
2024 0.293632
2023 0.312041
2022 0.309354
2021 0.302263
2020 0.322368
2019 0.294692
2018 0.340554
2017 0.407782
2016 0.451095
2015 0.462458
2014 0.448803
2013 0.482652
2012 0.507850
2011 0.520264
2010 0.525620
2009 0.551099
2008 0.559339
2007 0.587171
2006 0.611137
2005 0.612928
2004 0.637608
2003 0.721594
2002 0.762771
2001 0.764193
2000 0.796140
1999 0.798158
1998 0.216563
   دینار تونس به یورو قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز دینار تونس به یورو زندگی در فارکس بازار ارز