اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

فرانک بوروندی به یورو تاریخ نرخ ارز

فرانک بوروندی به یورو تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز فرانک بوروندی به یورو.

دولت: بروندی

کد ISO: BIF

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2024 0.000315
2023 0.000473
2022 0.000444
2021 0.000419
2020 0.000475
2019 0.000484
2018 0.000476
2017 0.000559
2016 0.000590
2015 0.000562
2014 0.000476
2013 0.000494
2012 0.000592
2011 0.000657
2010 0.000613
2009 0.000668
2008 0.000622
2007 0.000757
2006 0.000845
2005 0.000703
2004 0.000732
2003 0.000907
2002 0.001298
2001 0.001387
2000 0.001615
1999 0.001802
1998 0.000632
   فرانک بوروندی به یورو قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز فرانک بوروندی به یورو زندگی در فارکس بازار ارز