اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

فرانک گینه به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

فرانک گینه به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز فرانک گینه به ریال ایران.

دولت: گینه

کد ISO: GNF

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2024 4.887549
2023 4.771950
2022 4.533512
2021 4.209742
2020 4.403254
2019 4.602462
2018 3.953079
2017 3.387708
2016 3.877175
2015 3.855273
2014 3.543296
2013 1.726552
2012 1.619091
2011 1.434703
2010 1.982659
2009 2.009785
2008 2.169068
2007 1.632426
2006 2.125245
2005 3.289521
2004 4.171574
2003 4.025246
2002 0.886075
2001 0.938226
2000 1.111588
1999 1.354343
1998 1.473102
   فرانک گینه به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز فرانک گینه به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز