اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

فرانک کنگو به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

فرانک کنگو به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 2000 تا 2024. جدول تبدیل ارز فرانک کنگو به رنمینبی و یوان.

دولت: کنگو (کینشاسا)

کد ISO: CDF

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2024 0.002595
2023 0.003672
2022 0.003206
2021 0.003321
2020 0.004134
2019 0.004186
2018 0.004085
2017 0.005674
2016 0.007093
2015 0.006930
2014 0.006592
2013 0.006745
2012 0.006880
2011 0.007268
2010 0.007621
2009 0.011727
2008 0.013375
2007 0.016017
2006 0.018053
2005 0.018007
2004 0.020981
2003 0.019783
2002 0.025445
2001 0.175532
2000 1.941804
   فرانک کنگو به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز فرانک کنگو به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز