اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

فرانک سوئیس به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز

فرانک سوئیس به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز فرانک سوئیس به ین ژاپن.

دولت: لیختن اشتاین، سوئیس

کد ISO: CHF

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2024 168.575340
2023 143.571820
2022 125.465783
2021 117.025855
2020 112.154188
2019 112.033950
2018 115.301508
2017 114.125137
2016 118.505935
2015 126.812180
2014 115.735664
2013 96.133848
2012 82.303180
2011 86.454861
2010 88.202906
2009 80.701341
2008 97.973146
2007 96.968279
2006 90.192684
2005 88.180522
2004 85.844235
2003 86.192247
2002 79.541399
2001 71.895901
2000 66.093212
1999 81.924964
1998 87.932344
1997 84.836613
1996 89.861059
1995 77.443993
1994 75.848205
1993 84.868225
1992 91.400000
   فرانک سوئیس به ین ژاپن قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز فرانک سوئیس به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز