اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

فرانک سوئیس به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

فرانک سوئیس به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز فرانک سوئیس به رنمینبی و یوان.

دولت: لیختن اشتاین، سوئیس

کد ISO: CHF

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2024 8.488979
2023 7.698951
2022 6.947255
2021 7.418579
2020 7.190243
2019 6.988198
2018 6.667552
2017 6.839412
2016 6.533852
2015 6.661698
2014 6.723000
2013 6.741366
2012 6.740564
2011 6.929245
2010 6.601432
2009 6.145687
2008 6.587291
2007 6.263830
2006 6.195818
2005 7.140208
2004 6.554334
2003 6.011925
2002 5.014267
2001 5.128218
2000 5.424422
1999 6.392853
1998 5.662570
1997 6.022765
1996 7.098284
1995 6.902682
1994 2.469036
1993 2.184495
1992 899.606299
   فرانک سوئیس به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز فرانک سوئیس به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز