اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

فرانک سوئیس به یورو تاریخ نرخ ارز

فرانک سوئیس به یورو تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز فرانک سوئیس به یورو.

دولت: لیختن اشتاین، سوئیس

کد ISO: CHF

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2024 1.076288
2023 1.006942
2022 0.962746
2021 0.922947
2020 0.921037
2019 0.888224
2018 0.856353
2017 0.932649
2016 0.915793
2015 0.914361
2014 0.812935
2013 0.814071
2012 0.825576
2011 0.783503
2010 0.676868
2009 0.670887
2008 0.618758
2007 0.619093
2006 0.644740
2005 0.646949
2004 0.638893
2003 0.683843
2002 0.678048
2001 0.654338
2000 0.621548
1999 0.623131
1998 0.169270
   فرانک سوئیس به یورو قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز فرانک سوئیس به یورو زندگی در فارکس بازار ارز