اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

فورینت مجارستان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

فورینت مجارستان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز فورینت مجارستان به ریال ایران.

دولت: مجارستان

کد ISO: HUF

سکه: پر کننده

تاریخ نرخ
2024 122.134409
2023 106.243389
2022 128.577914
2021 141.639502
2020 142.221988
2019 150.443746
2018 137.324491
2017 109.047568
2016 103.670884
2015 98.144404
2014 111.617075
2013 55.719718
2012 47.919371
2011 50.388758
2010 52.199827
2009 48.498168
2008 53.247209
2007 46.487352
2006 43.872680
2005 48.421976
2004 41.367114
2003 35.132015
2002 6.186698
2001 6.026023
2000 6.558672
1999 7.362104
1998 8.486700
   فورینت مجارستان به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز فورینت مجارستان به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز