اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

گورد هائیتی به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

گورد هائیتی به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 2006 تا 2024. جدول تبدیل ارز گورد هائیتی به ریال ایران.

دولت: هائیتی

کد ISO: HTG

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2024 318.677204
2023 285.269748
2022 421.520912
2021 579.795600
2020 442.381076
2019 544.351344
2018 558.456141
2017 474.877370
2016 516.349393
2015 585.875993
2014 578.034766
2013 291.140290
2012 278.232684
2011 257.382706
2010 246.289209
2009 254.679369
2008 248.601805
2007 244.500086
2006 213.991932
   گورد هائیتی به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز گورد هائیتی به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز