اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

گریونا به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

گریونا به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1993 تا 2024. جدول تبدیل ارز گریونا به ریال ایران.

دولت: اوکراین

کد ISO: UAH

سکه: کوپک

تاریخ نرخ
2024 1113.993040
2023 1086.040129
2022 1540.746367
2021 1484.489623
2020 1772.067635
2019 1525.231708
2018 1267.511259
2017 1164.902305
2016 1228.141187
2015 1670.480105
2014 2949.023417
2013 1514.333319
2012 1410.946551
2011 1302.068982
2010 1228.056780
2009 1226.039106
2008 1826.171475
2007 1823.679878
2006 1795.988416
2005 1641.100614
2004 1573.850576
2003 1488.932076
2002 325.692794
2001 316.154944
2000 311.589961
1999 426.852793
1998 898.370264
   گریونا به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز گریونا به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز