اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

کرونای ایسلند به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

کرونای ایسلند به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز کرونای ایسلند به ریال ایران.

دولت: ایسلند

کد ISO: ISK

سکه: eyrir

تاریخ نرخ
2024 309.572826
2023 295.655245
2022 325.718468
2021 329.434317
2020 347.659107
2019 362.411775
2018 344.957206
2017 277.623603
2016 230.905148
2015 207.945373
2014 213.848826
2013 95.491758
2012 91.057503
2011 88.959353
2010 78.533428
2009 78.532435
2008 145.450699
2007 131.156193
2006 148.587073
2005 4141160.405848
2004 121.650799
2003 99.857791
2002 16.941867
2001 20.426300
2000 23.852772
1999 24.485879
1998 23.768184
   کرونای ایسلند به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز کرونای ایسلند به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز