اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

کرونای ایسلند به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز

کرونای ایسلند به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز کرونای ایسلند به ین ژاپن.

دولت: ایسلند

کد ISO: ISK

سکه: eyrir

تاریخ نرخ
2024 1.036150
2023 0.981923
2022 0.893278
2021 0.807984
2020 0.899443
2019 0.945599
2018 1.090546
2017 1.006421
2016 0.917731
2015 0.931694
2014 0.906183
2013 0.689698
2012 0.619308
2011 0.706159
2010 0.722294
2009 0.726729
2008 1.683812
2007 1.715060
2006 1.872695
2005 48399.442782
2004 1.526793
2003 1.488575
2002 1.293420
2001 1.375966
2000 1.450903
1999 1.631462
1998 1.777800
1997 1.734689
1996 1.605319
1995 142.296592
1994 112.513929
1993 191.135664
1992 115.645000
   کرونای ایسلند به ین ژاپن قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز کرونای ایسلند به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز