اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

کرون نروژ به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز

کرون نروژ به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز کرون نروژ به ین ژاپن.

دولت: نروژ

کد ISO: NOK

سکه: oera

تاریخ نرخ
2024 13.975307
2023 13.477155
2022 13.061106
2021 12.072737
2020 12.353470
2019 12.657530
2018 13.698783
2017 13.570907
2016 13.512644
2015 15.537415
2014 16.973049
2013 15.972915
2012 12.955162
2011 14.066200
2010 15.845865
2009 12.853580
2008 19.902171
2007 18.896965
2006 17.340074
2005 16.575930
2004 15.652512
2003 17.182804
2002 14.801781
2001 13.355627
2000 13.094247
1999 15.176026
1998 17.309515
1997 18.251096
1996 16.489901
1995 14.877241
1994 14.824813
1993 18.249259
1992 21.000000
   کرون نروژ به ین ژاپن قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز کرون نروژ به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز