اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

کرون سوئد به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

کرون سوئد به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز کرون سوئد به ریال ایران.

دولت: سوئد

کد ISO: SEK

سکه: oera

تاریخ نرخ
2024 4260.272911
2023 3824.199092
2022 4643.492023
2021 5135.246199
2020 4497.451417
2019 4714.191610
2018 4328.511834
2017 3545.988678
2016 3516.774120
2015 3287.153894
2014 3803.128205
2013 1892.470750
2012 1654.275784
2011 1556.033974
2010 1386.811452
2009 1204.049695
2008 1450.066897
2007 1317.254526
2006 1190.592693
2005 1288.325780
2004 1172.077985
2003 920.995999
2002 166.250168
2001 183.429154
2000 203.469077
1999 216.421611
1998 216.618214
   کرون سوئد به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز کرون سوئد به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز