اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

لتونی عرض به دلار آمریکا تاریخ نرخ ارز

لتونی عرض به دلار آمریکا تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1993 تا 2017. جدول تبدیل ارز لتونی عرض به دلار آمریکا.

دولت: لتونی

کد ISO: LVL

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2017 1.510456
2016 1.573318
2015 1.714364
2014 1.954205
2013 1.908224
2012 1.849173
2011 1.903847
2010 2.008686
2009 1.909590
2008 2.096187
2007 1.853402
2006 1.731231
2005 1.937262
2004 1.903190
2003 1.703276
2002 1.568062
2001 1.604343
2000 1.647890
1999 1.661688
1998 1.697104
1997 1.798737
1996 1.856658
1995 1.804446
1994 1.638823
1993 0.009812
   لتونی عرض به دلار آمریکا قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز لتونی عرض به دلار آمریکا زندگی در فارکس بازار ارز