اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

لتونی عرض به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

لتونی عرض به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1993 تا 2017. جدول تبدیل ارز لتونی عرض به ریال ایران.

دولت: لتونی

کد ISO: LVL

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2017 47988.845500
2016 47051.271887
2015 45284.145454
2014 48039.230245
2013 23440.583035
2012 20966.902132
2011 19718.437701
2010 19921.334628
2009 18518.869172
2008 19492.524622
2007 17091.949246
2006 15885.476617
2005 17057.113597
2004 16143.255708
2003 13571.257582
2002 2722.975227
2001 2783.249482
2000 2838.511897
1999 2824.551834
1998 2932.359063
   لتونی عرض به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز لتونی عرض به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز