اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

لتونی عرض به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز

لتونی عرض به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1993 تا 2017. جدول تبدیل ارز لتونی عرض به ین ژاپن.

دولت: لتونی

کد ISO: LVL

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2017 173.965678
2016 187.004931
2015 202.894466
2014 203.565934
2013 169.301739
2012 142.601866
2011 156.524875
2010 183.222140
2009 171.371212
2008 225.655413
2007 223.502328
2006 200.210204
2005 199.353493
2004 202.607812
2003 202.306078
2002 207.884446
2001 187.486627
2000 172.659464
1999 188.196131
1998 219.333041
1997 211.839131
1996 196.220221
1995 180.788182
1994 183.614996
1993 1.239713
   لتونی عرض به ین ژاپن قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز لتونی عرض به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز