اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

لتونی عرض به یورو تاریخ نرخ ارز

لتونی عرض به یورو تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1993 تا 2017. جدول تبدیل ارز لتونی عرض به یورو.

دولت: لتونی

کد ISO: LVL

سکه: سانتیم

تاریخ نرخ
2017 1.421675
2016 1.445141
2015 1.462941
2014 1.429861
2013 1.433664
2012 1.430427
2011 1.418517
2010 1.406044
2009 1.424644
2008 1.425146
2007 1.426949
2006 1.431198
2005 1.462586
2004 1.507901
2003 1.605083
2002 1.772104
2001 1.706352
2000 1.623709
1999 1.431442
1998 0.422216
   لتونی عرض به یورو قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز لتونی عرض به یورو زندگی در فارکس بازار ارز