اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

لئوی مولداوی به یورو تاریخ نرخ ارز

لئوی مولداوی به یورو تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1993 تا 2024. جدول تبدیل ارز لئوی مولداوی به یورو.

دولت: مولداوی

کد ISO: MDL

سکه: منع

تاریخ نرخ
2024 0.051946
2023 0.048529
2022 0.049786
2021 0.047306
2020 0.051878
2019 0.051483
2018 0.048869
2017 0.046966
2016 0.045374
2015 0.051277
2014 0.055479
2013 0.061891
2012 0.065508
2011 0.061224
2010 0.055812
2009 0.077588
2008 0.060199
2007 0.059610
2006 0.065384
2005 0.060544
2004 0.062042
2003 0.067322
2002 0.085624
2001 0.085351
2000 0.081620
1999 0.098194
1998 0.052991
   لئوی مولداوی به یورو قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز لئوی مولداوی به یورو زندگی در فارکس بازار ارز