اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

منات جمهوری آذربایجان به دلار آمریکا تاریخ نرخ ارز

منات جمهوری آذربایجان به دلار آمریکا تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1994 تا 2024. جدول تبدیل ارز منات جمهوری آذربایجان به دلار آمریکا.

دولت: آذربایجان

کد ISO: AZN

سکه: qapik

تاریخ نرخ
2024 0.588235
2023 0.588235
2022 0.588582
2021 0.588582
2020 0.589448
2019 0.589449
2018 0.587199
2017 0.543278
2016 0.627896
2015 1.275942
2014 1.276642
2013 1.275468
2012 1.272817
2011 1.252578
2010 1.238058
2009 1.351400
2008 1.182470
2007 1.151148
2006 1.106090
2005 0.000203
2004 0.000207
2003 0.000204
2002 0.000207
2001 0.000218
2000 0.000220
1999 0.000241
1998 0.000256
1997 0.000234
1996 0.000222
1995 0.000239
1994 0.001232
   منات جمهوری آذربایجان به دلار آمریکا قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز منات جمهوری آذربایجان به دلار آمریکا زندگی در فارکس بازار ارز