اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

منات جمهوری آذربایجان به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز

منات جمهوری آذربایجان به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1994 تا 2024. جدول تبدیل ارز منات جمهوری آذربایجان به ین ژاپن.

دولت: آذربایجان

کد ISO: AZN

سکه: qapik

تاریخ نرخ
2024 83.305911
2023 77.976438
2022 67.784070
2021 60.723992
2020 64.046435
2019 65.001524
2018 66.127446
2017 62.571604
2016 74.631875
2015 151.007343
2014 132.985500
2013 113.162219
2012 98.155256
2011 102.980765
2010 112.929361
2009 121.277873
2008 127.293333
2007 138.817287
2006 127.914999
2005 0.020847
2004 0.022019
2003 0.024252
2002 0.027497
2001 0.025456
2000 0.023066
1999 0.027286
1998 0.033047
1997 0.027542
1996 0.023500
1995 0.023916
1994 0.138073
   منات جمهوری آذربایجان به ین ژاپن قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز منات جمهوری آذربایجان به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز