اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

متیکال به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

متیکال به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز متیکال به رنمینبی و یوان.

دولت: موزامبیک

کد ISO: MZN

سکه: سنتاوو

تاریخ نرخ
2024 0.111059
2023 0.116732
2022 0.100544
2021 0.087508
2020 0.113576
2019 0.112247
2018 0.110416
2017 0.097456
2016 0.142269
2015 0.196083
2014 0.201539
2013 0.209326
2012 0.232292
2011 0.203399
2010 0.225677
2009 0.273440
2008 0.298986
2007 0.301559
2006 0.000328
2005 0.000453
2004 0.000347
2003 0.000356
2002 0.000378
2001 0.000499
2000 0.000649
1999 0.000736
1998 0.000728
   متیکال به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز متیکال به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز