اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

پوند استرلینگ به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

پوند استرلینگ به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز پوند استرلینگ به ریال ایران.

دولت: قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند، بریتانیا، مین

کد ISO: GBP

سکه: پنی

تاریخ نرخ
2024 54032.655966
2023 48115.810373
2022 56556.115359
2021 57422.726367
2020 55160.248077
2019 53709.259432
2018 48036.175151
2017 39171.348829
2016 43319.697847
2015 40323.749575
2014 40519.460960
2013 19632.684687
2012 17554.584500
2011 16302.680165
2010 16070.002891
2009 13924.503979
2008 18294.251879
2007 18100.144051
2006 16176.645507
2005 16647.903639
2004 15428.927921
2003 12874.674864
2002 2491.588192
2001 2568.134557
2000 2823.678329
1999 2806.972304
1998 2834.140575
   پوند استرلینگ به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز پوند استرلینگ به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز