اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

پوند استرلینگ به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز

پوند استرلینگ به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1992 تا 2024. جدول تبدیل ارز پوند استرلینگ به ین ژاپن.

دولت: قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند، بریتانیا، مین

کد ISO: GBP

سکه: پنی

تاریخ نرخ
2024 180.848947
2023 159.801096
2022 155.104271
2021 140.837334
2020 142.707277
2019 140.137402
2018 151.861367
2017 142.001129
2016 172.173818
2015 180.669538
2014 171.700959
2013 141.798847
2012 119.393723
2011 129.410606
2010 147.800355
2009 128.855553
2008 211.783596
2007 236.685956
2006 203.879907
2005 194.570889
2004 193.642558
2003 191.922153
2002 190.219296
2001 172.995949
2000 171.757176
1999 187.024830
1998 211.986547
1997 195.883505
1996 161.842419
1995 156.901077
1994 166.447776
1993 191.566860
1992 238.560000
   پوند استرلینگ به ین ژاپن قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز پوند استرلینگ به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز