اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

پوند لبنان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

پوند لبنان به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز پوند لبنان به ریال ایران.

دولت: لبنان

کد ISO: LBP

سکه: piastre

تاریخ نرخ
2024 2.795956
2023 27.487685
2022 27.941176
2021 27.709575
2020 27.831865
2019 27.889567
2018 23.587910
2017 21.039590
2016 19.863899
2015 18.038667
2014 16.450946
2013 8.150950
2012 7.476408
2011 6.903994
2010 6.578067
2009 6.561281
2008 6.158986
2007 6.110139
2006 6.054496
2005 5.840251
2004 5.518955
2003 5.264191
2002 1.155495
2001 1.155963
2000 1.166156
1999 1.159108
1998 1.144900
   پوند لبنان به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز پوند لبنان به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز