اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

پوند نیوجرسی به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

پوند نیوجرسی به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 2012 تا 2024. جدول تبدیل ارز پوند نیوجرسی به ریال ایران.

دولت: پارچه کشباف

کد ISO: JEP

سکه: پنی

تاریخ نرخ
2024 53608.055786
2023 50630.124259
2022 57204.444829
2021 57591.222006
2020 55801.766890
2019 53633.321572
2018 48123.179064
2017 39177.416378
2016 43185.174146
2015 41346.020853
2014 40752.249098
2013 19583.491356
2012 18189.913794
   پوند نیوجرسی به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا