اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

کیپ به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

کیپ به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز کیپ به ریال ایران.

دولت: لائوس

کد ISO: LAK

سکه: در

تاریخ نرخ
2024 2.046806
2023 2.413147
2022 3.779616
2021 4.507514
2020 4.714700
2019 4.927443
2018 4.289952
2017 3.907994
2016 3.681619
2015 3.359205
2014 3.083123
2013 1.542326
2012 1.406759
2011 1.287451
2010 1.168373
2009 1.160039
2008 1.002242
2007 0.951003
2006 0.897732
2005 1.128140
2004 1.061151
2003 1.048683
2002 0.230263
2001 0.228318
2000 0.227345
1999 0.416679
1998 0.871072
   کیپ به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز کیپ به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز