اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

پزوی آرژانتین به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز

پزوی آرژانتین به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز پزوی آرژانتین به ین ژاپن.

دولت: آرژانتین

کد ISO: ARS

سکه: سنتاوو

تاریخ نرخ
2024 0.173837
2023 0.784658
2022 1.129015
2021 1.228193
2020 1.809547
2019 2.920636
2018 5.881843
2017 7.240478
2016 8.766218
2015 14.213072
2014 14.979891
2013 17.907761
2012 17.728199
2011 20.686102
2010 23.917854
2009 26.342350
2008 34.158050
2007 39.101218
2006 37.560644
2005 35.317660
2004 36.011389
2003 36.002523
2002 76.126896
2001 116.926457
2000 106.476023
1999 116.612975
1998 130.918216
   پزوی آرژانتین به ین ژاپن قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز پزوی آرژانتین به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز