اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

پزو فیلیپین به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

پزو فیلیپین به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز پزو فیلیپین به ریال ایران.

دولت: فیلیپین

کد ISO: PHP

سکه: سنتاوو

تاریخ نرخ
2024 760.045516
2023 751.616474
2022 828.921569
2021 876.780619
2020 827.565338
2019 803.173919
2018 713.241878
2017 637.646651
2016 630.910629
2015 611.185983
2014 550.105115
2013 301.367810
2012 258.929655
2011 234.617321
2010 214.771494
2009 209.356462
2008 227.750938
2007 188.776825
2006 174.258940
2005 160.580761
2004 149.130476
2003 148.113706
2002 34.162983
2001 35.033639
2000 43.286327
1999 45.180630
1998 43.455573
   پزو فیلیپین به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز پزو فیلیپین به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز