اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

پزو فیلیپین به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز

پزو فیلیپین به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز پزو فیلیپین به ین ژاپن.

دولت: فیلیپین

کد ISO: PHP

سکه: سنتاوو

تاریخ نرخ
2024 2.543896
2023 2.496251
2022 2.273305
2021 2.150428
2020 2.141027
2019 2.095629
2018 2.254840
2017 2.311550
2016 2.507550
2015 2.738403
2014 2.331067
2013 2.176656
2012 1.761054
2011 1.862391
2010 1.975314
2009 1.937358
2008 2.636561
2007 2.468534
2006 2.196246
2005 1.876773
2004 1.871679
2003 2.207924
2002 2.608159
2001 2.359953
2000 2.632997
1999 3.010325
1998 3.250367
   پزو فیلیپین به ین ژاپن قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز پزو فیلیپین به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز