اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

پزو شیلی به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

پزو شیلی به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز پزو شیلی به رنمینبی و یوان.

دولت: شیلی

کد ISO: CLP

سکه: سنتاوو

تاریخ نرخ
2024 0.008053
2023 0.008787
2022 0.007535
2021 0.009214
2020 0.009461
2019 0.009877
2018 0.010611
2017 0.010451
2016 0.009116
2015 0.010298
2014 0.011310
2013 0.013147
2012 0.012593
2011 0.013478
2010 0.013528
2009 0.011189
2008 0.015127
2007 0.014416
2006 0.014970
2005 0.014234
2004 0.013628
2003 0.011214
2002 0.012398
2001 0.014764
2000 0.016893
1999 0.018911
1998 0.018575
   پزو شیلی به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز پزو شیلی به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز