اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

لئوی رومانی به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

لئوی رومانی به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز لئوی رومانی به ریال ایران.

دولت: رومانی

کد ISO: RON

سکه: منع

تاریخ نرخ
2024 9411.510032
2023 8612.077424
2022 9593.150467
2021 10614.421661
2020 9837.432952
2019 10372.848336
2018 9141.814024
2017 7489.607733
2016 7193.045115
2015 6902.991426
2014 7440.539899
2013 3733.861728
2012 3383.704375
2011 3257.138990
2010 3405.374303
2009 3278.931979
2008 3670.484933
2007 3511.637755
2006 2999.499946
2005 0.301874
2004 0.264242
2003 0.237572
2002 0.054622
2001 0.066631
2000 0.090696
1999 0.146322
1998 0.216583
   لئوی رومانی به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز لئوی رومانی به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز