اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

لئوی رومانی به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

لئوی رومانی به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز لئوی رومانی به رنمینبی و یوان.

دولت: رومانی

کد ISO: RON

سکه: منع

تاریخ نرخ
2024 1.586282
2023 1.533777
2022 1.456778
2021 1.650324
2020 1.631660
2019 1.688179
2018 1.671255
2017 1.627121
2016 1.576245
2015 1.624745
2014 1.831510
2013 1.891136
2012 1.884790
2011 2.072257
2010 2.344119
2009 2.310710
2008 2.856938
2007 2.966268
2006 2.596941
2005 0.000286
2004 0.000253
2003 0.000247
2002 0.000263
2001 0.000320
2000 0.000453
1999 0.000761
1998 0.001043
   لئوی رومانی به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز لئوی رومانی به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز