اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

روپیه به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

روپیه به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1993 تا 2024. جدول تبدیل ارز روپیه به ریال ایران.

دولت: هندوستان

کد ISO: INR

سکه: pice

تاریخ نرخ
2024 508.260415
2023 481.649522
2022 564.345328
2021 575.709413
2020 589.041781
2019 604.356319
2018 557.441501
2017 466.825039
2016 445.291323
2015 424.785454
2014 397.037461
2013 226.267586
2012 221.004335
2011 228.675676
2010 215.217246
2009 216.761742
2008 236.055512
2007 208.768599
2006 206.546554
2005 200.037531
2004 189.344505
2003 166.054845
2002 35.591720
2001 36.901450
2000 38.105852
1999 37.442166
1998 43.802185
   روپیه به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز روپیه به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز