اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

روپیه به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز

روپیه به ین ژاپن تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1993 تا 2024. جدول تبدیل ارز روپیه به ین ژاپن.

دولت: هندوستان

کد ISO: INR

سکه: pice

تاریخ نرخ
2024 1.701163
2023 1.599643
2022 1.547708
2021 1.412009
2020 1.523933
2019 1.576878
2018 1.762293
2017 1.692300
2016 1.769807
2015 1.903240
2014 1.682444
2013 1.634238
2012 1.503113
2011 1.815227
2010 1.979414
2009 2.005885
2008 2.732699
2007 2.729956
2006 2.603178
2005 2.337921
2004 2.376390
2003 2.475372
2002 2.717236
2001 2.485774
2000 2.317882
1999 2.494722
1998 3.276293
1997 2.603562
1996 2.362524
1995 2.609289
1994 3.234166
1993 7.054315
   روپیه به ین ژاپن قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز روپیه به ین ژاپن زندگی در فارکس بازار ارز