اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

روپیه نپال به یورو تاریخ نرخ ارز

روپیه نپال به یورو تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز روپیه نپال به یورو.

دولت: نپال

کد ISO: NPR

سکه: pice

تاریخ نرخ
2024 0.006747
2023 0.007378
2022 0.007476
2021 0.006932
2020 0.007822
2019 0.007799
2018 0.008201
2017 0.008630
2016 0.008552
2015 0.008837
2014 0.007412
2013 0.008655
2012 0.009408
2011 0.010479
2010 0.009759
2009 0.010265
2008 0.010196
2007 0.010978
2006 0.011653
2005 0.010848
2004 0.010702
2003 0.012322
2002 0.014839
2001 0.014320
2000 0.014569
1999 0.013295
1998 0.004127
   روپیه نپال به یورو قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز روپیه نپال به یورو زندگی در فارکس بازار ارز