اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

روپیه پاکستان به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز

روپیه پاکستان به رنمینبی و یوان تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز روپیه پاکستان به رنمینبی و یوان.

دولت: پاکستان

کد ISO: PKR

سکه: pice

تاریخ نرخ
2024 0.025401
2023 0.032899
2022 0.036015
2021 0.040663
2020 0.045091
2019 0.048997
2018 0.058929
2017 0.065861
2016 0.062667
2015 0.063686
2014 0.057775
2013 0.063707
2012 0.069453
2011 0.076996
2010 0.080499
2009 0.088062
2008 0.115704
2007 0.128134
2006 0.131803
2005 0.141132
2004 0.139656
2003 0.142583
2002 0.139743
2001 0.140707
2000 0.168377
1999 0.178956
1998 0.191553
   روپیه پاکستان به رنمینبی و یوان قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز روپیه پاکستان به رنمینبی و یوان زندگی در فارکس بازار ارز