اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

روپیه سیشل به یورو تاریخ نرخ ارز

روپیه سیشل به یورو تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز روپیه سیشل به یورو.

دولت: سیشل

کد ISO: SCR

سکه: درصد

تاریخ نرخ
2024 0.066667
2023 0.072716
2022 0.064363
2021 0.038409
2020 0.065045
2019 0.063827
2018 0.059571
2017 0.070229
2016 0.070363
2015 0.063109
2014 0.061024
2013 0.057713
2012 0.055165
2011 0.060063
2010 0.062891
2009 0.045503
2008 0.084883
2007 0.138154
2006 0.148705
2005 0.137428
2004 0.146681
2003 0.167785
2002 0.197040
2001 0.165100
2000 0.187531
1999 0.163644
1998 0.048809
   روپیه سیشل به یورو قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز روپیه سیشل به یورو زندگی در فارکس بازار ارز