اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

رئال برزیل به ریال ایران تاریخ نرخ ارز

رئال برزیل به ریال ایران تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز رئال برزیل به ریال ایران.

دولت: برزیل

کد ISO: BRL

سکه: سنتاوو

تاریخ نرخ
2024 8740.371342
2023 7650.066508
2022 7362.385047
2021 8098.753506
2020 10448.079026
2019 10889.175888
2018 10753.762060
2017 9910.652647
2016 7410.589992
2015 10060.462878
2014 10340.574709
2013 6042.581892
2012 6309.499166
2011 6200.171919
2010 5514.838580
2009 4660.553569
2008 5221.222450
2007 4323.760744
2006 3981.152030
2005 3275.298608
2004 3004.243834
2003 2257.817455
2002 737.003032
2001 879.510703
2000 917.624256
1999 1301.678610
1998 1550.164331
   رئال برزیل به ریال ایران قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز رئال برزیل به ریال ایران زندگی در فارکس بازار ارز