اضافه کردن به علاقه
 
از علاقه مندی ها حذف شود

ریال عمان به دلار آمریکا تاریخ نرخ ارز

ریال عمان به دلار آمریکا تاریخ نرخ ارز تاریخ از 1998 تا 2024. جدول تبدیل ارز ریال عمان به دلار آمریکا.

دولت: عمان

کد ISO: OMR

سکه: baiza

تاریخ نرخ
2024 2.583008
2023 2.723482
2022 2.614876
2021 2.600043
2020 2.604015
2019 2.587447
2018 2.599594
2017 2.593630
2016 2.605669
2015 2.681240
2014 2.615460
2013 2.594055
2012 2.581238
2011 2.605451
2010 2.595926
2009 2.645311
2008 2.595314
2007 2.603193
2006 2.579266
2005 2.610024
2004 2.561204
2003 2.597936
2002 2.617425
2001 2.598334
2000 2.642183
1999 2.674714
1998 2.631006
   ریال عمان به دلار آمریکا قیمت ارز
   بازار سهام
   زندگی می کنند بازار آتی کالا
   قیمت ارز ریال عمان به دلار آمریکا زندگی در فارکس بازار ارز